logo
Gouden Peuk 2007

8 mei 2008 was het dan eindelijk zo ver. De Gouden Peuken 2007 werden uitgereikt in café 'De Verschraalde Troost' te Rotterdam-Zuid. Onder het genot van een sappie en een peukie luisterden alle opgetrommelde rokers naar het openingswoord van Stivooro voorzitter Decker-Han de Koninck. We waren met velen. Jong en oud, beginnende rokers en veteranen, professionele rokers maar ook de amateurs. Allemaal wachtten zij vol spanning af totdat De Koninck stopte met zwammen en over ging tot het overhandigen der Gouden Peuken 2007. Uiteindelijk gebeurde dit ook, echter onder de ontzielende leiding van vice voorzitter Gerdant Heinzing terwijl De Koninck op brancard werd afgevoerd met een mondfractuur. Bij deze een kort overzicht van de winaars:

De prijs voor de persoon met de bruinste tanden gaat ook dit jaar weer naar mevrouw H. Willeghem. Vergeleken met vorig jaar was de kleur veranderd van middenbruin naar een mooie diepe en meer effen mahonie kleur. De jury roemde de consistentie qua verkleuring; de kleur van voortanden en verstandskiezen was nagenoeg gelijk en ging als natuurlijk over in haar roestbruine tandvlees.

De 'meest schorre peuter' was dit jaar Dhr G. Harry Zandbergen (3). De jury noemde zijn stem 'die van een 73 jarig doorrookt aan spiritus verslaafd viswijf, die 40 jaar lang op de markt groente heeft staan aanprijzen en hierdoor zoveel eelt op d'r luchtpijp heeft dat ze dankzij een medische ingrijp thans ademhaalt door d'r anus.' Daar kun je het mee doen, G. Harry!

Beste beginner was dit jaar de heer M.U.M. van Vries. De jury juichte toe dat de heer van Vries ondanks zijn leeftijd (81) toch nog een poging waagde. Zijn techniek werd unaniem bejubeld en de jury meende dat ware de heer Van Vries op jeugdige leeftijd met roken begonnen, hij veel had kunnen bereiken op rookgebied.

Meest begenadigd roker van 2007 is wederom Dhr T. Van Snoffel. Zowel zijn efficientie, techniek als enthousiasme zijn sinds afgelopen jaar sterk verbeterd. Dit jaar wist Van Snoffel 23 mg teer uit een sigaret te halen wat ruimschoots boven de maximale norm per sigaret zit. De jury verklaarde dit door te veronderstellen dat Van Snoffel in staat is via zijn sigaret teer aan de verontreinigde lucht te onttrekken. Dit laatste maakt van Snoffel ook nog eens de milieuvriendelijkste roker van 2007.

De troostprijs ging naar R.G Cyphra uit Den Haag. Wat Cyphra te kort kwam aan techniek maakte hij goed met enthousiasme. Dit enthousiasme kreeg zichtbaar vorm door het gebruik van een grote hoeveelheid nicotinepleisters zonder de intentie te stoppen met roken.

Beste passieve roker was mevrouw Berkendam uit Breda. Als enige niet rokende leerling op VMBO 'De Detectie Poort' is ze in het bezit van zulk een doorgroefd gelaat dat Hans van Mierlo haar vrijwel dagelijks telefonisch dan wel via MSN lastig valt om tips.

Beste rokershoestje was dit jaar afkomstig van Dhr Victeur Carnielle. De jury toonde zich onder de indruk van de wijze waarop hij gebruik maakte van de akoustiek van de omgeving en de stiltes in het geroesemoes der aamwezigen. Leuke bijkomstigheid, maar niet doorslaggevend, was de kuchcanon van Carnielle en zijn rookmakkers.

neplog
zu hause over ons contact